Online (၁) ရက် ဝိပဿနာရှုမှတ်ရန်

တရားမှတ်သည့်နာရီ (အမှတ်သတိဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရန်)

‟၆:၃၀ မှ ၇:၃၀ ထိ တရားလျှောက်မှတ်ချိန် ရောက်ရှိပါပြီ”