သာသနဇေသီရိပဝရ ဓမ္မာစရိယ

ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးသည် ကျမ်းရင်း(၃)ကျမ်း၊ ဂုဏ်ထူးကျမ်း (၅)ကျမ်းကို အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။

featured project

သာသနဇေသီရိပဝရ ဓမ္မာစရိယ

20 Jun 2019 - ဥက္ကဌဆရာတော်

ဓာတ်ပုံဆရာ - ဖြည့်စွတ်ရန်

    ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးသည် ကျမ်းရင်း(၃)ကျမ်း၊ ဂုဏ်ထူးကျမ်း (၅)ကျမ်းကို အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။
    ထိုမတိုင်မီက စာမေးပွဲများရပ်နားထားပြီးနောက် ပြန်လည်ကျင်းပသော ဒုတိယနှစ်တွင် ဖြေဆိုခြင်းဖြစ် ပါသည်။