ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

၁၃၁၈ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း (၈)ရက်နေ့မှစ၍ တဝါတွင်းလုံး ဟောကြားသမျှ တရားတော်တို့ကို စုပေါင်းပုံနှိပ်ထားပါသည်။

ဓမ္မဒေသနာဆောင်ပုဒ်များ

Published Date - 1956

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

51 စာမျက်နှာ



အိုဘေးနှိပ်စက်၊ ပူလောင်လျက်

သက်သက် ဆင်းရဲနေကြသည်

ထိုကြောင့် တစ်ဖန် မဖြစ်ရန်

တဏှာမှတ်ပြု ပယ်ရမည်။