ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ နီပေါနိုင်ငံ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သာသနာပြုခရီးစဉ်မှတ်တမ်း video ဖိုင်

ရေးသားသူ - ဖြည့်စွက်ရန်

ဖတ်ရှုချိန် - ဖြည့်စွက်ရန်

ဖြည့်စွက်ရန်