ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာနိဿယ(ဒုတိယတွဲ)

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

Test

ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာနိဿယ(ဒုတိယတွဲ)

Published Date - 1967

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

612 စာမျက်နှာ

Test(1)