ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာနိဿယ(စတုတ္ထတွဲ)

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

Test

ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာနိဿယ(စတုတ္ထတွဲ)

Published Date - 1069

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

688 စာမျက်နှာ

Test(1)