ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာနိဿယ(တတိယတွဲ)

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

Test

ဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂမဟာဋီကာနိဿယ(တတိယတွဲ)

Published Date - 1968

Author By - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး

687 စာမျက်နှာ

test(1)