၁၃၃၈ ခုနှစ်၊ ဆရာတော် ဦးသီလာနန္ဒာဘိဝံသ ရေးသားသော ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း (ပထမပိုင်း)

ရေးသားသူ - ဖြည့်စွက်ရန်

ဖတ်ရှုချိန် - ဖြည့်စွက်ရန်

ဆရာတော် ဦးသီလာနန္ဒာဘိဝံသ ရေးသားသော ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း (ပထမပိုင်း) စာအုပ်အဖုံးပုံ

အရှင် သီလာနန္ဒာဘိဝံသ ရေးသားသော ဤထေရုပ္ပတ္တိမှာ ၁၃၃၈-ခုနှစ်က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော မဟာစည် ပဋိပတ္တိသာသနာဝင် ကျမ်းကြီးမှ ထုတ်နှုတ်၍ သီးခြားစာအုပ်အဖြစ် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ ထားသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။

မဟာစည် ပဋိပတ္တိသာသနာဝင်ကျမ်းကြီးတွင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ထေရုပ္ပတ္တိတော်ကို ထည့် သွင်းရေးသားရန် ဆရာတော်ဦးသီလာနန္ဒာဘိဝံသအားတိုက်တွန်းခဲ့ပုံနှင့် ဤထေရုပ္ပတ္တိကို ဆရာတော် ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကျေနပ်တော်မူသည်ဟု ဝက်လက်မစိုးရိမ်ဆရာတော်မှ ဤထေရုပ္ပတ္တိ၏ နိဒါန်း တွင်ဖော်ပြထားရှိပါသဖြင့်ဖတ်ရှုသင့်သော ထေရုပ္ပတ္တိတော်တအုပ် ဖြစ်ပါသည်။

မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ ဆရာတော်ဦးသီလာနန္ဒာဘိဝံသ ဆက်ကပ်သောလက်နှိပ်စက်မူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိတော်တွင်ကိုယ်တော်တိုင်လက်ရေးဖြင့်အချက်များပြင်ပေးခဲ့ ပုံကို အောက်တွင်ဖော်ြပထားပါသည်။

ဆက်ကပ်သောလက်နှိပ်စက်မူ ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင် လက်ရေးဖြင့် အချက်များပြင်ပေးခဲ့ပုံ -၁

ဆက်ကပ်သောလက်နှိပ်စက်မူ ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင် လက်ရေးဖြင့် အချက်များပြင်ပေးခဲ့ပုံ -၂